Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

    Asigurarea dreptului la protecția datelor se face in deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679(“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Acest document arata modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu comercializarea produselor noastre, inclusiv prin site-ul nostru web www.mobilejoy.ro.

    Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica Politica de Confidențialitate conform cerințelor legale iar versiunea recent modificata va fi afisata pe site.

    Identificare operator de date cu caracter personal

    SMART EVO TEL SRL este persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în Str. Uzinei nr. 158 i12, Manastirea(Crevedia), Dambovita, Romania, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J15/1340/2020, cod unic de înregistrare fiscală RO36369255. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

    Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucram

     În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

    Când comandati produse de la S.C. SMART EVO TEL SRL, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

     Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

     Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor cu varsta de pana in 16 ani.

    Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

    Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor S.C. SMART EVO TEL SRL în beneficiul dvs.

    Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea datelor în cadrul platformei S.C. SMART EVO TEL SRL;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, sau la bunurile achiziționate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile S.C. SMART EVO TEL SRL.

    Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între S.C. SMART EVO TEL SRL și dvs.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

     Dorim să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror,

3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

    Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei S.C. SMART EVO TEL SRL față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

    Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

    Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

    Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp plasati o comanda în platforma mobilejoy.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații ,în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

    Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

    După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

    În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

    Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

    În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

    În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

    Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

    Asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin introducerea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

    Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi MobilPay. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atentionam că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate si de catre alte parti neautorizate. Nu ne putem face responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

    Ce drepturi aveți

    Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Aveti dreptul sa solicitati accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau puteti refuza prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți adresa autorității de supraveghere competente sau justiției. Puteti de asemenea solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

    Pentru a vă pune la curent cu drepturile pe care le aveți, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

    Identitate. Păstrăm confidențialitatea tuturor datelor cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la aceste date folosind adresa de e-mail gabriel.neagoe@actel.ro. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

    Onorarii. Nu solicita taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal.

    Durata de răspuns. Răspundem solicitării dumneavoastră in maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.

    Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Descriere

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Accesul

Va puteti adresa direct responsabilului cu protectia datelor Gabriel Neagoe la adresa de mail gabriel.neagoe@actel.ro sau la numarul de telefon 0345 88 00 02.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
 • dați curs unui drept legal de a vă opune;
 • acestea au fost prelucrate ilegal;
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Trebuie sa tineti cont ca, inaintea exercitarii acestui drept, documentele aferente comenzilor efectuate la S.C. SMART EVO TEL SRL, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente iar S.C. SMART EVO TEL SRL va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor si a documentelor aferente acestuia, nu este un proces la care se poate reveni.

Restricționarea prelucrării datelor

Putem restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal la solicitarea dumneavoastră, numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată - pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea ,dacă drepturile noastre prevalează, este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.;
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile SMART EVO TEL SRL.

Portabilitatea datelor

Va putem furniza datele cu caracter personal la solicitarea dumneavoastra într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs.
 • pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs;
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectiva produce efecte juridice cu privire la dvs. Sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs. este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs. sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Sesizari

Puteti depune o sesizare la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la urmatoarele date de contact:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment responsabilul S.C. SMART EVO TEL SRL cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • prin e-mail la adresa: gabriel.neagoe@actel.ro sau
 • prin poștă sau curier la adresa: Str. Uzinei nr. 158 i12, Manastirea(Crevedia), Dambovita, CP 137183 – cu mentiunea în atenția responsabilului  SMART EVO TEL SRL cu protecția datelor.

Product added to wishlist
Product added to compare.